Vuoden 2019 jäsenkirje

04.01.2019

 

Kouvolan
Diabetesyhdistys

Jäsenkirje 2019
4.1.2019

         Sisältö

  • Yhteystiedot
  • Hallituksen jäsenet
  • Puheenjohtajan palsta
  • Vuoden 2019 jäsenillat
  • Päiväkerho
  • Tiedotus
  • Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry 

Kouvolan Diabetesyhdistys ry on Suomen Diabetesliitto ry:n
jäsenyhdistys.      www.diabetes.fi      

Kouvolan Diabetesyhdistys ry:n yhteystiedot
Koivukuja 3 A 46, 45100 Kouvola
Puhelin  040 1813155
www.kouvolandiabetesyhdistys.fi
www.facebook.com/kouvolandiabetesyhdistys

 Hallitus vuonna 2019
Puheenjohtaja Olavi Ropponen, puh. 0400 754123, olavi.ropponen@gmail.com  Varapuheenjohtaja Antero Kalojärvi, puh. 0400 760613, antero.kalojarvi@pp.inet.fi
Sihteeri Tiina Vainiemi, tiina.vainiemi@luukku.com  
Rahastonhoitaja Raili Nurminen, puh.  040 7163790, raili_nurminen@hotmail.com 
Päiväkerhovastaava Helena Tirkkonen, puh. 040 5384687, helena.a.tirkkonen@gmail.com
Jäsen Keijo Riihelä, puh. 050 0550211, keijo.riihela@luukku.com
Jäsen Taito Tanttu, puh. 040 5211141, taitotanttu@gmail.com

Perhevastaava Tiina Vainiemi, tiina.vainiemi@luukku.com 
Jäsenasioidenhoitaja Olavi Ropponen, puh. 0400 754123, olavi.ropponen@gmail.com

Puheenjohtajan palsta
Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt selvityksen järjestöjen roolista maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvityksen on tehnyt Tuija Brax.

Sosiaali-  ja terveysmininisterön  toimeksiannossa todetaan, että sote-uudistuksen tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, perustason palvelujen parantaminen sekä kestävyysvajeen umpeen kurominen. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, on selvitettävä kokonaisuutena sote-palveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä järjestämisvaihtoehtojen vaikutukset.

Maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään maakuntalaissa ja järjestämislaissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävä asema. Järjestö- ja kansalaisyhteiskunnan toiminta on kuitenkin hyvin monimuotoista. Tämä näkyy myös järjestöjen rahoitusrakenteessa, joka on sidoksissa erilaisiin järjestön toimintamuotoihin, vaihdellen järjestön koon, toiminnan sisältöalueen sekä alueellisen kattavuuden perusteella.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kannalta merkittävin muutos on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuotannon sekä rahoituksen kanavoimisen siirto maakunnille samalla, kun hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät ovat suurelta osin edelleen jäämässä kuntien vastuulle. Muutos on herättänyt kysymyksiä järjestöjen roolista jatkossa hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien toteuttajina, järjestöjen rahoituksesta ja muista toimintaedellytyksistä (kuten esimerkiksi aiemmin käytössä olleet julkiset tilat) uusissa rakenteissa.

Tuija Braxin tekemä selvitys löytyy STM:n julkaisusarjasta  "Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 26/2018". 

Hyvää alkanutta vuotta 2019 yhdistyksemme jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme!

Olavi Ropponen
Puheenjohtaja

 Vuoden  2019 jäsenillat

Jäsenillat järjestetään kuukauden 1. keskiviikkona  kello 18-20  Tuulensuojassa (osoite Hallituskatu 9, Kouvola). Kahvitarjoilu alkaa kello 17.30.  Jäseniltojen ohjelmat ovat seuraavat:
Helmikuu,  6.2.  kello 18.  Luento "Suun terveys ja sen merkitys muulle terveydelle", hammaslääkäri Ilkka Anttila.
Maaliskuu, 6.3. kello 18. Luento "Mikä on Kymsote", palvelupäällikkö Marja-Terttu Nuorivuori.
Huhtikuu, 3.4. Kevätkokous kello 17.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n määräämät asiat. Kello 18  luento "Kouvolan kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut",  liikuntakoordinaattori Marika Pelkonen. Kahvitarjoilu alkaa kello 17.
Toukokuu, 8.5. kello 18. Ohjelmallinen kevätjuhla.

Syyskuu, 4.9. kello 18.  Luento "Diabeteksen tutkimista varten otettujen laboratorionäytteiden tulosten tulkinta", luennoitsija avoin.
Lokakuu, 2.10. kello 18. "Mikä merkitys yhdistyksillä on Kymsotessa?", järjestöagentti Henna Hovi.
Marraskuu, 6.11. Syyskokous kello 17.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n määräämät asiat.  Kello 18 luento "Mitä hyötyä diabeetikolle on hoidon laaturekisteristä",  luennoitsija avoin. Kahvitarjoilu alkaa kello 17.
Joulukuu, 4.12. kello 18.  Ohjelmallinen puurojuhla.

Päiväkerho  (Koivukuja 3 A 46, Kouvola) kuukauden 1. ja 3. torstai kello 13-15 (ei kesä-, heinä- ja elokuussa).  Ohjelmassa on keskustelua ajankohtaisista aiheista, mukavaa yhdessäoloa, vertaistukea ja kahvia. Vuoden 2019 ensimmäinen päiväkerhon kokoontuminen on torstaina, 17.1.2019 kello 13-15. Päiväkerhovastaavana toimii  Helena Tirkkonen (puh.  040 5384687).

Tiedotus
- Yhdistyksemme jäsenilloista ja muusta toiminnasta tiedotamme 
- Kouvolan Sanomien sunnuntain järjestöpalstalla, 
- kaupunkilehti Keskiviikon järjestöpalstalla, 
- yhdistyksemme nettisivuilla www.kouvolandiabetesyhdistys.fi.
- Diabetes-lehdessä ja Diabetesliiton nettisivulla (www.diabetes.fi)

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry

Diabetesyhdistyksemme on jäsenenä Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:ssä (KVY). Jäsenillämme on oikeus osallistua KVY:n järjestämille kursseille, retkille ja tapahtumiin. Lisätietoja KVY:stä on Kouvolan Sanomien sunnuntain järjestöpalstalla ja nettisivuilla osoitteessa  www.kvyry.fi.

Tämän kirjeen postitusta on tukenut  Valkealan apteekki. Parhaimmat kiitoksemme tuestanne!