Jäsenkirje 2018

05.01.2018

         Sisältö

  • Yhteystiedot
  • Hallituksen jäsenet
  • Puheenjohtajan palsta
  • Vuoden 2018 jäsenillat
  • Päiväkerho
  • Tiedotus
  • Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry

Kouvolan Diabetesyhdistys ry on Suomen Diabetesliitto ry:n
jäsenyhdistys.      www.diabetes.fi       

Kouvolan Diabetesyhdistys ry:n yhteystiedot
Koivukuja 3 A 46, 45100 Kouvola
Puhelin  040 1813155
www.kouvolandiabetesyhdistys.fi

Hallitus vuonna 2018
Puheenjohtaja Olavi Ropponen, puh. 0400 754123, olavi.ropponen@gmail.com  
Varapuheenjohtaja Antero Kalojärvi, puh. 0400 760613, antero.kalojarvi@pp.inet.fi
Sihteeri Helena Tirkkonen, puh. 040 5384687, helena.a.tirkkonen@gmail.com
Taloudenhoitaja Raili Nurminen, puh.  040 7163790, raili_nurminen@hotmail.com
Jäsen Tiina Vainiemi, tiina.vainiemi@phhyky.fi 
Jäsenasioidenhoitaja Olavi Ropponen, puh. 0400 754123, olavi.ropponen@gmail.com
Kerhoemäntä Raili Nurminen, puh.  040 7163790, raili_nurminen@hotmail.com Kerhoemäntä Helena Tirkkonen, puh. 040 5384687, helena.a.tirkkonen@gmail.com

Puheenjohtajan palsta
Diabeteksen hoidon kustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 %. Diabetesliitto on todennut, että sote-uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, miten diabeteksen hoito järjestetään. Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn tehostaminen on välttämätöntä, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua voidaan hillitä. Diabeteksen hoidossa eniten kustannuksia aiheuttavat lisäsairaudet, joista valtaosa olisi hyvällä hoidolla ehkäistävissä
Diabetesliitto on asettanut sote-uudistuksen tavoitteeksi
1)  tyypin 1 ja vaativan tyypin 2 diabeteksen hoidon keskittämisen osaamiskeskuksiin ja    
  osaamisverkostoihin
2)  valtakunnallisen diabeteksen hoidon laadun seurannan ja
3)  tyypin 2 ja lisäsairauksien ehkäisyn.
Koska diabeteksen hoitaminen on pääosin diabeetikon ja hänen läheistensä vastuulla, on omahoidon ohjauksen tarjoaminen kaikille, sen kehittäminen ja ihmisten voimavarojen vahvistaminen tehokkaimmat keinot vaikuttaa hoitotuloksiin.

Diabetesliitto korostaa, että hoidon laadun kehittämiseksi tarvitaan tietoa siitä, miten hoidossa on onnistuttu. Sen vuoksi se pitää välttämättömänä, että sekä diabeteksen että muiden keskeisten kansansairauksien hoidon laatua seurataan koko maassa yhtenäisin kriteerein. Valtakunnallisesta rekisteristä hyötyisivät diabeetikot, diabeteksen hoitoon osallistuvat ammattiryhmät ja terveydenhuollon päättäjät. Se tukisi valtakunnallisen, alueellisen ja hoitoyksikkökohtaisen laadun arviointia ja toiminnan johtamista. Yksi palveluiden valinnanvapauden tärkeimmistä kysymyksistä on, miten tuloksia mitataan ja miten laatu voidaan osoittaa.

Diabetesliiton yhdistykset muodostavat sote-verkoston, jossa maakunnan diabetesyhdistyksillä on yhteinen sote-yhteyshenkilö. Kymenlaaksossa sote-yhteyshenkilö on Raili Nurminen.  Yhteyshenkilö toimii yhdistysten linkkinä maakunnalliseen valmisteluun. Toimintaa koordinoi Diabetesliiton järjestöosasto.Hyvää alkanutta vuotta 2018 yhdistyksemme jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme!

Olavi Ropponen
Puheenjohtaja

Vuoden  2018 jäsenillat
Jäsenillat järjestetään kuukauden 1. keskiviikkona  kello 18-20  Tuulensuojassa (osoite Hallituskatu 9, Kouvola). Kahvitarjoilu alkaa kello 17.30.  Jäseniltojen ohjelmat ovat seuraavat:
Helmikuu, 7.2.  kello 18.  Luento "Jätteiden lajittelu", ympäristökouluttaja Joonas Ikävalko, Kymenlaakson Jäte.
Maaliskuu, 7.3. kello 18. Silmäkirurgi Mika Harjun luento "Diabetes ja silmät".
Huhtikuu, 5.4. Kevätkokous kello 17.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n määräämät asiat. Kello 18 Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen esittely, puheenjohtaja Seija Finnberg
Toukokuu, 2.5. kello 18. Ohjelmallinen kevätjuhla.
Syyskuu, 5.9. kello 18.  Luento "Diabeteksen vaikutus munuaisten toimintaan", luennoitsija avoin.
Lokakuu, 3.10. kello 18. Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistyksen esittely, puheenjohtaja Pia Rusanen
Marraskuu, 7.11. Syyskokous kello 17.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n määräämät asiat.  Kello 18 luento "Vertaistuki", järjestösuunnittelija Kati Multanen, Diabetesliitto.
Joulukuu, 12.12. kello 18.  Ohjelmallinen puurojuhla. Juhla järjestetään yhdistyksemme toimistolla (Koivukuja 3 A 46, Kouvola).

Päiväkerho
Kaikille jäsenille  tarkoitettu päiväkerho kokoontuu yhdistyksen toimistolla (Koivukuja 3 A 46, Kouvola) kuukauden 1. ja 3. torstai kello 13-15 (ei kesä-, heinä- ja elokuussa).  Ohjelmassa on keskustelua ajankohtaisista aiheista, mukavaa yhdessäoloa, vertaistukea ja kahvia. Vuoden 2018 ensimmäinen päiväkerhon kokoontuminen on torstaina, 18.1.2018 kello 13-15. Kerhoemäntinä toimivat Raili Nurminen (puh. 040 7163790) ja Helena Tirkkonen (puh.  040 5384687).

Tiedotus
Yhdistyksemme jäsenilloista ja muusta toiminnasta tiedotamme 
- Kouvolan Sanomien sunnuntain järjestöpalstalla, 
- kaupunkilehti Keskiviikon järjestöpalstalla, 
- yhdistyksemme nettisivuilla www.kouvolandiabetesyhdistys.fi.
- Diabetes-lehdessä ja Diabetesliiton nettisivulla (www.diabetes.fi)

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry
Diabetesyhdistyksemme on jäsenenä Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:ssä (KVY). Jäsenillämme on oikeus osallistua KVY:n järjestämille kursseille, retkille ja tapahtumiin. KVY järjestää muun muassa teatterimatkan Lappeenrantaan 26.6.2018.
Lisätietoja KVY:stä on Kouvolan Sanomien sunnuntain järjestöpalstalla ja nettisivuilla osoitteessa  www.kvyry.fi.

 

07.03.2018Yhdistyksemme on nyt Facebookissa
05.01.2018Jäsenkirje 2018